Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2021:

€1701,00 per maand (1 januari 2021: €1.684,80 per maand);
€392,55 per week (1 januari 2021: € 388,80 per week); en
€78,51 per dag (1 januari 2021: € 77,76 per dag)

Minimumjeugdloon

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon:

LEEFTIJD STAFFELING PER MAAND PER WEEK PER DAG
21 jaar en ouder 100,00%  €    1.701,00  €     392,55  €   78,51
20 jaar 80,00%  €    1.360,80  €     314,05  €   62,81
19 jaar 60,00%  €    1.020,60  €     235,55  €   47,11
18 jaar 50,00%  €       850,50  €     196,30  €   39,26
17 jaar 39,50%  €       671,90  €     155,05  €   31,01
16 jaar 34,50%  €       586,85  €     135,45  €   27,09
15 jaar 30,00%  €       510,30  €     117,75  €   23,55

Leerlingen in de bbl

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

Minimumjeugdlonen bbl, 18-20 jaar

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LEEFTIJD STAFFELING BBL PER MAAND PER WEEK PER DAG
20 jaar 61,50%  €    1.046,10  €     241,40  €   48,28
19 jaar 52,50%  €       893,05  €     206,10  €   41,22
18 jaar 45,50%  €       773,95  €     178,60  €   35,72

Volgens artikel 12 van de WML is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager als de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid.

Geen uniform wettelijk minimumuurloon

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Terug naar overzicht

Meer weten? Neem contact op en wij vertellen u er graag over.