Het gaat daarbij om:

1. het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
2. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers;
3. de onbelaste reiskostenvergoeding;
4. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
5. het btw-nultarief op mondkapjes;
6. de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel;
7. het btw-nultarief op COVID-19- vaccins en testkits;
8. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheek-betaalpauze krijgen.

De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is dit jaar al twee keer verlengd, in januari en maart. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 oktober 2021. Dit houdt in dat de werkgever tot 1 oktober 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kan vergoeden, ook al maakt de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al vóór 13 maart 2020 kregen.

Let op: het geldt dus niet voor werknemers die later (na 12 maart) in dienst zijn gekomen.

Waarom verlengen?

Werkgevers hebben altijd de mogelijkheid om daadwerkelijk gemaakte reiskosten (woon-werkverkeer en andere zakelijk reizen) onbelast te vergoeden (de echte OV-kosten, dan wel € 0,19 per woonwerk kilometer). Als er geen reiskosten meer zijn, ligt het voor de hand dat werkgevers niet langer een onbelaste vaste reiskostenvergoeding verstrekken.

Het kabinet verlengt deze maatregel toch omdat er nog steeds werknemers zijn met kosten die te maken hebben met het reizen voor hun werk, zoals werknemers die vaste kosten hebben van de eigen auto of (private lease) auto die zij eerder gebruikten voor woon-werkverkeer. Of werknemers die ervoor hebben gekozen hun OV-abonnement te verlengen. Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten.

Onbelast thuiswerkkosten vergoeden

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook thuiswerkkosten te vergoeden waarvoor nu nog geen gerichte vrijstelling geldt. Deze regeling zou een aanvulling zijn op de al bestaande mogelijkheden om specifieke thuiswerkkosten, zijnde arbovoorzieningen en ICT-middelen, onbelast te vergoeden.

Een eventuele aanvullende regeling die ook na de coronacrisis doorwerkt moet uitvoerbaar zijn en moet daarnaast ook budgettair gedekt worden in het lastenkader. Deze aanvullende regeling zal naar verwachting niet voor het einde van het jaar kunnen worden ingevoerd.

Dit jaar kunnen werkgevers thuiswerkkosten ook vergoeden via de werkkostenregeling. Deze regeling werd eerder al verruimd voor heel 2021, net zoals in 2020.

Bron: https://www.salarisvanmorgen.nl/2021/05/27/onbelaste-vaste-reiskostenvergoeding-verlengd-tot-1-oktober-2021/

Terug naar overzicht

Meer weten? Neem contact op en wij vertellen u er graag over.