De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als ondernemer maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

• kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
• studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
• wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt. De voorwaarden voor de subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie.

Coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. U kunt als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt.

Als u te maken heeft (gehad) met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020 als gevolg van de coronamaatregelen, brengt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de weken waarin u de BBL-studenten niet kon begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt als u weliswaar niet gedwongen gesloten was, maar toch moest sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Het totale budget voor 2021 is nog niet bekend, maar het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvragen

Sinds 2 juni (9.00 uur) tot en met 16 september 2021 (17.00 uur) kan een aanvraag voor het studiejaar 2020-2021 ingediend worden.

SalarisKompas helpt u graag bij het indienen van deze subsidieaanvraag. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht

Meer weten? Neem contact op en wij vertellen u er graag over.